Wetgevende basis

Wetgevende basis

In deze sectie kunt u zich vertrouwd maken met de normatieve wettelijke aktes, die de regeling opzet voor de inreis in de Russische Federatie van buitenlandse burgers en stateloze personen, alsook met de regeling en voorwaarden van de afgifte van visa en hun geldigheidsduur, die opgezet zijn door bilaterale en multilaterale akkoorden van Rusland.

Klik om u vertrouwd te maken met de inhoud van de documenten op de link www.kdmid.ru:

  1. Akkoord tussen de Russische Federatie en de Europese Gemeenschap over de vereenvoudiging van de afgifte van visa voor burgers van de Russische Federatie en Europese Unie
    (Sochi, 25 mei 2006)