Zakenvisa

Zakenvisa

Benodigde documenten

Lijst van documenten die nodig zijn voor een zakenvisum (M-Visa):

  1. Paspoort

Het paspoort moet op de aanvraagdatum van het visum nog ten minste 6 maanden geldig zijn

Het moet ten minste 2 lege pagina's bevatten

  1. Pasfoto

Eén recente foto op een lichte achtergrond, van 33 mm x 48 mm, met een helder beeld van het gezicht, zonder bril met getinte glazen en zonder hoofddeksel (met uitzondering van onderdanen die volgens hun nationale of religieuze overtuiging op hun paspoort gefotografeerd zijn met een hoofddeksel)

  1. Visumaanvraagformulier

Correct ingevuld en getekend visumaanvraagformulier.

  1. Uitnodigingsbrief en kopie van registratie bij Kamer van Koophandel in China

De uitnodigingsbrief moet de volgende informatie bevatten:

Informatie over de aanvrager van het visum (volledige naam, geslacht, geboortedatum, etc.)

Details over de reis (de reisschema, reden van bezoek, bestemmingen, de relatie tussen de aanvrager en het bedrijf, financiële voorziening gedurende het bezoek)

Informatie over de uitnodigende organisatie (naam, adresgegevens, telefoonnummer, voorzien van een stempel en een handtekening van de bevoegde persoon)

Kopie van de bedrijfsvergunning documenten van de uitnodiginde organisatie (registratiedocument bij de Chinese Kamer van Koophandel) ter ondersteuning van zakelijke uitnodging.

 

  1. Werkgeversverklaring  die informatie aantoont over positie van de aanvrager, aantal jaren van zijn werk en salaris

  2. Voor werkende - werkgeversverklaring met vermelding van functie, aantal jaar in dienst, salaris

Voor studenten – inschrijfbewijs met vermelding van aantal studiejaren en studierpogramma

Voor werkzoekende of gepensioneerde – afschrift van zijn bankrekening and betaalbewijs van de reis

Voor ZZP’ers – kopie van KvK-registratie en recente BTW aangifte

 

  1. Reisdocumenten:

Vluchtschema

Accommodatie boekingsbevestiging

 

  1. Kopieën van de documenten

Een kopie van de hoofdpagina van het paspoort van de visumaanvrager

Een kopie van het oude visum voor China als de aanvrager al eerder eens visum heeft gekregen en van de paspoorthoofdpagina (indien oude visum in nieuwe paspoort zit)

 Voor NIET-Nederlandse staatsburgers geldige originele en kopie van verblijfsvergunning of een ander bewijs van zijn legale verblif in Nederland (werkgeversverklaring of inschrijfbewijs bij een onderwijsinstelling)

 

Let op! Alle nederlandse stukken dienen in het Engels of Chinees vertaald te worden. Het consulaat is gerechtigd aanvullende documenten te vereisen of het aantal inreizen en de geldigheidsduur van het afgegeven visum te wijzigen. Als dat het geval is, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Tarieven en voorwaarden

De onderstaande tarieven zijn geldig voor Nederlandse staatsburgers en de staatsburgers van andere Schengenlanden.

Voor informatie over de tarieven die gelden voor de onderdanen van andere landen, neem a.u.b. contact op met het visumcentrum.

ZAKENvisum

Verwerkingstermijnen Geldigheid van het visum Consulaire tarieven Serviceheffing
(btw)

Totaal

(btw)
Enkele/dubbele of Meerdere inreis
Normal:   6 werkdagen 3 maanden-1 jaar € 126 € 45 € 171
Express: 5 werkdagen 3 maanden-1 jaar € 176 € 50 € 226
Rush:      4 werkdagen 3 maanden-1 jaar € 198 € 55 € 253

 

Geldigheid van eenmaligvisum is 3 maanden.

Geldigheid van dubbel visum kan van 3 tot 6 maanden zijn (onder bepaalde voorwaarden)

  • Bezoek van een derde land en terugkeer via China

 

Multi visum kan van 6 tot 12 maanden gelden (onder bepaalde voorwaarden)

  • De visumaanvrager moet in de afgelopen 6-12 maanden al 3 keer in China zijn geweest.

 

Ter informatie! Als de aanvrager in aanmerking voor een zakelijke multiple entree visum tot 1 jaar wil komen, moet in de uitnodiging een reden van de noodzaak van meer dan 6 maanden visum vermeld worden. De reisperiode in de uitnodiging moet 1 jaar staan met specifieke datums.

De aanvrager kan 6 maanden multiple entree visum krijgen alleen met een bewijs van Chinese gebruikte visa met 3 in- en uitreis stempels en indien hij in de afgelopen half jaar al drie keer in China is geweest met single of double entree visum. Voor een 1 jaar multiple entree visum moet de aanvrager ook drie Chinese in- en uitreis- stempels aantonen en kunnen bewijsen dat de aanvrager al eerder een multiple entree visum van 6 maanden of 1 jaar in de afgelopen 12 maanden was afgegeven.

Voor een multiple entree visum voor 12 maanden moet de aanvrager een rekening houden met de geldigheidsduur van de paspoort. Die moet nog 12 maanden geldig zijn na de einddatum van visum.

De beslissing om wel of niet een multiple entree visum af te geven ligt geheel bij de Chinese Ambassade.