Toeristenvisum

Toeristenvisum

Benodigde documenten

Lijst van documenten die nodig zijn voor een toeristenvisum (L-visa):

  1. Paspoort

Het paspoort moet op de aanvraagdatum van het visum nog ten minste 6 maanden geldig zijn (voor een visum voor enkele of dubbele inreis)

  1. Pasfoto

Eén recente kleurfoto op een lichte achtergrond, van 33 mm x 48 mm, met een helder beeld van het gezicht, zonder bril met getinte glazen en zonder hoofddeksel (met uitzondering van onderdanen die volgens hun nationale of religieuze overtuiging op hun paspoort gefotografeerd zijn met een hoofddeksel)

 

  1. Visumaanvraagformulier

Correct ingevuld en getekend visumaanvraagformulier

 

  1. Voor werkende - werkgeversverklaring met vermelding van functie, aanal jaar in dienst, salaris

Voor studenten – inschrijfbewijs met vermelding van aantal studiejaren en studierpogramma

Voor werkzoekende of gepensioneerde – afschrift van zijn bankrekening met een banksaldo dat gelijk staat aan €100 per dag dat aanvrager in het land verblijft and betaalbewijs van de reis

Voor ZZP’ers – kopie van Kvk-registratie en recente BTW aangifte

 

  1. Kopieën van de documenten

Een kopie van de hoofdpagina (met paspoortgegevens en foto) van het paspoort van de visumaanvrager

Een kopie van het oude visum voor China als de aanvrager al eerder eens visum heeft gekregen en van de paspoorthoofdpagina (indien oude visum in nieuwe paspoort zit)

Voor NIET-Nederlandse staatsburgers geldige originele en kopie van verblijfsvergunning of een ander bewijs van zijn legale verblif in Nederland (werkgeversverklaring of inschrijfbewijs bij een onderwijsinstelling)

 

  1. Reisdocumenten:

Hotelreservering, vluchtboeking, persoonlijk reisschema opgesteld door de visumaanvrager voor iedere dag van zijn verblijf in China met een handtekening van de aanvrager.

Toeristische uitnodiging van de bevoegde instelling of individu (kopie of originele )

 

Opgelet: alle nederlandse stukken dienen in het Engels of Chinees vertaald te worden. Het consulaat is gerechtigd aanvullende documenten te vereisen of het aantal inreizen en de geldigheidsduur van het afgegeven visum te wijzigen. Als dat het geval is, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Tarieven en voorwaarden

De onderstaande tarieven zijn geldig voor Nederlandse staatsburgers en de staatsburgers van andere Schengenlanden.

Voor informatie over de tarieven die gelden voor de onderdanen van andere landen, neem a.u.b. contact op met het visumcentrum.

TOERISTENvisum

Verwerkingstermijnen   Consulaire tarieven Serviceheffing
(btw)

Totaal

(btw)
Enkele / dubbele inreis
Normal:   6 werkdagen 3 maanden € 126 € 45 € 171
Express: 5 werkdagen 3 maanden € 176 € 50 € 226
Rush:      4 werkdagen 3 maanden € 198 € 55 € 253


Geldigheid van eenmaligvisum is 3 maanden.

Geldigheid van dubbel visum kan van 3 tot 6 maanden zijn (onder bepaalde voorwaarden)

  • Bezoek van een derde land en terugkeer via China