Zakenvisum

Zakenvisum

Benodigde documenten

Lijst van documenten die nodig zijn om een ​​aanvraag voor een zakenvisum in te dienen:

 1. Paspoort

Geldig voor minstens 6 maanden op het moment van de visumaanvraag

Moet ten minste 2 lege pagina's bevatten

 1. Pasfoto

Twee recente foto's op een lichte achtergrond, van 50 mm x 50 mm, met een helder beeld van het gezicht, zonder bril met getinte glazen en zonder hoofddeksel (met uitzondering van onderdanen die volgens hun nationale of religieuze overtuiging op hun paspoort gefotografeerd zijn met een hoofddeksel)

 1. Visumaanvraagformulier

Om het formulier in te vullen, ga naar de pagina "online visa application" en selecteer "Regular visa"

 1. Kopie van de KvK-uitreksel van het bedrijf in Nederland (Kamer van Koophandel)

 1. Werkgeversverklaring waaruit blijkt dat het bedrijf in Nederland alle kosten van de reis van de aanvrager op zich neemt.

 1. Uitnodigingsbrief van het bedrijf in India

Brief, geschreven op het briefhoofd van het Indiase bedrijf, met vermelding van de naam, paspoortgegevens van de aanvrager, de functie van de reiziger evenals het doel en de duur van de reis. Deze brief moet geschreven zijn in het Engels en gericht tot:

 

The Consular Officer

Embassy of India

Buitenrustweg 2

2517 Den Haag

Nederland

 

 1. Bevestigingsbrief van het bedrijf in Nederland

Brief, geschreven op het briefhoofd van het Nederlandse bedrijf, met vermelding van de naam, de functie van de reiziger evenals het doel en de duur van de reis. Deze brief moet geschreven zijn in het Engels en gericht tot:

The Consular Officer

Embassy of India

Buitenrustweg 2

2517 Den Haag

Nederland

 

 1. Kopie van “Certificate of Incorporation” van het bedrijf in India
 2. Declaration form

 3. Kopieën van de documenten

Een kopie van de hoofdpagina van het paspoort van de visumaanvrager

Een kopie van het oude visum voor India als de aanvrager al eerder een visum heeft gekregen

 1. Aanvullende formulieren om in te vullen:

Een origineel van het formulier "Authorization"  ondertekend door de visumaanvrager

Check-list Business visum ondertekend door de visumaanvrager.

Speciale gevallen:

 • NIET-Nederlandse staatsburgers
 • Een recent Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente of een bewijs dat u in Nederland mag verblijven met de datum van uw inschrijving in Nedetrland.
 • Een kopie van de verblijfsvergunning waaruit de datum van uw inschrijving in Nederland blijkt.

 • NIET-Nederlandse staatsburgers die nog geen één jaar in Nederland verblijven - Visumaanvragers die minder dan één jaar in Nederland verblijven, moeten het formulier "Telex Form" invullen en ondertekenen.

 • Indien de aanvrager een dubbele nationaliteit heeft moeten er volgende documenten ingediend worden:
 • Een kopie van de tweede paspoort
 • Declaration of holding a second passport
 • Indien de aanvrager in de tweede paspoort nog een geldige visum voor India heeft moeten beide paspoorten ingediend worden zodat een huidige visum wordt gecanceld.

Tarieven en voorwaarden

De onderstaande tarieven zijn geldig voor Nederlandse staatsburgers. Voor informatie over de tarieven die gelden voor de onderdanen van andere landen, neem a.u.b. contact op met het visumcentrum.

ZAKENvisum

Verwerkingstermijnen Geldigheid van het visum Consulaire tarieven Serviceheffing
(btw)

Totaal

(btw)
Meerdere inreizen
5 - 7 werkdagen Tot 1 jaar € 136 € 50 € 157
5 - 7 werkdagen Van 1 - 5 jaar € 260 € 50 € 186
4 - 5 werkdagen Tot 1 jaar € 254 € 50 € 314
4 - 5 werkdagen Van 1 - 5 jaar € 318 € 50 € 378

 

Extra diensten

Om u maximaal bij te staan bij de voorbereiding van uw visumdossier biedt ons visumcentrum een aantal extra diensten:

Extra diensten

Totaal

(btw)
Invullen van het visumaanvraagformulier (per formulier) € 20
Fotoservice (4 foto's 50 mm x 50 mm) € 15
Visum per correspondentie € 30
Paspoortbezorging (vaste prijs) - levering binnen 24-48 uur overal in Nederland € 40

 

 • Invullen van het visumaanvraagformulier - als wij alle details en belangrijke punten die vermeld moeten worden op het formulier kennen, vullen wij het formulier in voor u opdat het voldoet aan de eisen van het consulaat.

 

 • Fotoservice - De vereiste foto die aan het visumaanvraagformulier wordt gehecht heeft een specifiek formaat van 50 mm x 50 mm. U hebt de mogelijkheid om direct in het visumcentrum een foto te laten maken die voldoet aan de vereisten van het consulaat.

 

 • Visum per correspondentie - Ons visumcentrum biedt u de mogelijkheid om ons uw visumaanvraagdocumenten te sturen per post of koerierdienst. Zo hoeft u niet naar het visumcentrum te gaan. Deze service omvat een voorafgaande verificatie van de documenten waarvan ons vooraf via e-mail gescande kopieën toegestuurd dienen te worden.

 

 • Bezorgingsdienst - Het visumcentrum kan uw paspoort bij u thuis of op kantoor laten bezorgen. De kostprijs van deze dienst komt boven op de kosten van de gewone dienstverlening en bedraagt € 40 (inclusief BTW) voor een niet-dringende levering in heel Nederland. Een niet-dringende levering betekent een levering binnen 24-48 uur na het afhalen van het paspoort bij het consulaat. Neem voor de tarieven van expreslevering contact op met onze medewerkers. U kunt deze service bestellen op het moment dat u uw visumaanvraagdossier indient.

  Deze diensten zijn beschikbaar in het visumcentrum tijdens het indienen van uw dossier. Onze medewerkers zullen u met plezier alle aanvullende informatie verstrekken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.