Toeristenvisum

Toeristenvisum

Benodigde documenten

Lijst van documenten die nodig zijn om een ​​aanvraag voor een toeristenvisum in te dienen:

 1. Paspoort

Geldig voor minstens 6 maanden op het moment van de visumaanvraag

Moet ten minste 2 lege pagina's bevatten

 1. Pasfoto

Twee recente foto's op een lichte achtergrond, van 50 mm x 50 mm, met een helder beeld van het gezicht, zonder bril met getinte glazen en zonder hoofddeksel (met uitzondering van onderdanen die volgens hun nationale of religieuze overtuiging op hun paspoort gefotografeerd zijn met een hoofddeksel)

 1. Visumaanvraagformulier

Om het formulier in te vullen, ga naar de pagina "online visa application" en selecteer "Regular visa"

 1. Declaration Form

Een origineel van het formulier "Declaration" ondertekend door de visumaanvrager

 1. Aanvullende formulieren om in te vullen:

Een origineel van het formulier "Authorization" ondertekend door de visumaanvrager

Check-list tourist visum ondertekend door de visumaanvrager

 1. Kopieën van de documenten

Een kopie van de hoofdpagina van het paspoort van de visumaanvrager

Een kopie van het oude visum voor India als de aanvrager al eerder een visum heeft gekregen

 

Speciale gevallen :

 • Minderjarigen
 • Een origineel van het formulier " No Objection certificate " ondertekend door beide ouders van de visumaanvrager indien het kind met beide ouders reist;
 • Indien het kind met een van de ouders haat reizen moet er het formulier " No Objection certificate " ingevuld worden en ondertekend door beide ouders van de visumaanvrager
 • Kopie van de geboorteakte van de minderjarige of een Uittreksel uit Basisregistratie personen waaruit onder andere de namen van beide ouders, adres en woonplaats blijken
 • Kopieën van de identiteitsbewijs van beide ouders

 

 • NIET-Nederlandse staatsburgers
 • Een recent Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente of een bewijs dat u in Nederland mag verblijven met de datum van uw inschrijving in Nedetrland.
 • Een kopie van de verblijfsvergunning waaruit de datum van uw inschrijving in Nederland blijkt.

 

 • NIET-Nederlandse staatsburgers die nog geen één jaar in Nederland verblijven - Visumaanvragers die minder dan één jaar in Nederland verblijven, moeten het formulier "Telex Form"  invullen en ondertekenen.

 

 • Indien de aanvrager een dubbele nationaliteit heeft moeten er volgende documenten ingediend worden:
 • Een kopie van de tweede paspoort
 • “Declaration of holding a second passport”
 • Indien de aanvrager in de tweede paspoort nog een geldige visum voor India heeft moeten beide paspoorten ingediend worden zodat een huidige visum wordt gecanceld.

 

 • Indien de aanvrager ZZP’er is moet er een kopie van KvK-uittreksel ingediend worden.

 

 • Indien de aanvarger in de Krijgsmacht of politiepersoneel is en als toerist wil reizen, moet de aanvrager een brief van de werkgever indienen waarin de doel van de reis uitgelegd wordt

Tarieven en voorwaarden

De onderstaande tarieven zijn geldig voor Nederlandse staatsburgers. Voor informatie over de tarieven die gelden voor de onderdanen van andere landen, neem a.u.b. contact op met het visumcentrum.

Verwerkingstermijnen Geldigheid van het visum Consulaire tarieven Serviceheffing
(btw)

Totaal

(btw)
Enkele/dubbele/drievoudige inreis 
5 - 7 werkdagen Tot 6 maanden € 117 € 40 € 157

 

Let op! Urgent toeristen visum wordt bij het Consulaat van India niet verstrekt.

Extra diensten

Om u maximaal bij te staan bij de voorbereiding van uw visumdossier biedt ons visumcentrum een aantal extra diensten:

   Extra diensten

Totaal

(btw)
Invullen van het visumaanvraagformulier (per formulier) € 20
Fotoservice (4 foto's 50 mm x 50 mm) € 15
Visum per correspondentie € 30
Paspoortbezorging (vaste prijs) - levering binnen 24-48 uur overal in Nederland € 40

 

 • Invullen van het visumaanvraagformulier - als wij alle details en belangrijke punten die vermeld moeten worden op het formulier kennen, vullen wij het formulier in voor u opdat het voldoet aan de eisen van het consulaat.
 • Fotoservice - De vereiste foto die aan het visumaanvraagformulier wordt gehecht heeft een specifiek formaat van 50 mm x 50 mm. U hebt de mogelijkheid om direct in het visumcentrum een foto te laten maken die voldoet aan de vereisten van het consulaat.
 • Visum per correspondentie - Ons visumcentrum biedt u de mogelijkheid om ons uw visumaanvraagdocumenten te sturen per post of koerierdienst. Zo hoeft u niet naar het visumcentrum te gaan. Deze service omvat een voorafgaande verificatie van de documenten waarvan ons vooraf via e-mail gescande kopieën toegestuurd dienen te worden.
 • Bezorgingsdienst - Het visumcentrum kan uw paspoort bij u thuis of op kantoor laten bezorgen. De kostprijs van deze dienst komt boven op de kosten van de gewone dienstverlening en bedraagt € 40 (inclusief BTW) voor een niet-dringende levering in heel België. Een niet-dringende levering betekent een levering binnen 24-48 uur na het afhalen van het paspoort bij het consulaat. Neem voor de tarieven van expreslevering contact op met onze medewerkers. U kunt deze service bestellen op het moment dat u uw visumaanvraagdossier indient.

Deze diensten zijn beschikbaar in het visumcentrum tijdens het indienen van uw dossier. Onze medewerkers zullen u met plezier alle aanvullende informatie verstrekken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.