Informatie over visa

Visa

Voor een inreis in de Russische Federatie moet een buitenlandse burger een visum krijgen, als er geen andere regeling is voorzien door een internationale overeenkomst.

Het visum moet absoluut verkregen worden vóór de inreis in de Russische Federatie.

Het visum wordt in het paspoort van de buitenlandse burger gekleefd en bevat de volgende gegevens: achternaam, naam (in Russische en Latijnse letters), geboortedatum, geslacht, nationaliteit (onderwerping), nummer van het identiteitsbewijs document, datum van afgifte van het visum, toegelaten verblijfsduur in de Russische Federatie, nummer van de uitnodiging voor inreis in de Russische Federatie of van de beslissing van de staatsinstanties, geldigheidsduur van het visum, doel van de reis, gegevens over de uitnodigende organisatie (uitnodigende natuurlijke persoon), een- of meermalige toegang.

Visacategorieën

Naargelang het doel van de inreis en het verblijf in de Russische Federatie worden aan buitenlandse burgers visa afgegeven in de volgende categorieën: diplomatiek, officieel, gewoon, transit-, visum om tijdelijk in Rusland te wonen.

Een- en meermalige toegang

Eenmalig visum geeft een buitenlandse burger het recht de staatsgrens van de Russische Federatie één keer te overschrijden bij het inreizen in en één keer bij het uitreizen uit de Russische Federatie.

Dubbel visum geeft een buitenlandse burger het recht de staatsgrens van de Russische Federatie twee keer te overschrijden bij het inreizen in en twee keer bij het uitreizen uit de Russische Federatie.

Meermalig visum geeft het recht op een meermalige (meer dan twee keer) inreis in de Russische Federatie. Met een meermalig visum mogen burgers van EU-lidstaten die deelnemen aan de overeenkomst, zich niet langer dan 90 dagen (cumalatief of continu) bevinden op het grondgebied van Rusland voor elke periode van 180 dagen. In het geval van overtreding van deze regel wordt er aansprakelijkheid voorzien volgens de geldende Russische wetgeving en wordt de toegang tot de Russische Federatie ontzegd.

Buitenlandse burgers die van plan zijn zich meer dan 3 maanden in Rusland te bevinden, moeten een werk- of studentenvisum krijgen, afhankelijk van het doel van het verblijf of een vergunning voor tijdelijk verblijf in de Russische Federatie of een verblijfsvergunning regelen.