Algemene informatie

Ons werk

De belangrijkste taak van het visumcentrum is de aanvraagprocedure van inreisvisa voor de Russische Federatie versnellen en vereenvoudigen.

Dat is mogelijk dankzij de samenwerking tussen de Russische visumcentra en de consulaire afdelingen van de Russische Federatie, de moderne materialen en technische basis en het gebruik van de nieuwste technologie bij de aanname en verwerking van de documenten.

De medewerkers van het visumcentrum staan klaar om de aanvragers te adviseren bij vragen over het krijgen van een visum voor de Russische Federatie en het opmaken van het vereiste documentenpakket voor de regeling van een visum voor de Russische Federatie.

Opdat u tijd uitspaart gebeurt de aanname in het visumcentrum op afspraak.

Voor uw gemak beschikt het visumcentrum over een contactcentrum met meerdere lijnen (contacten) waar u een antwoord krijgt op al uw vragen. U kunt ons ook een aanvraag sturen via e-mail.

Behandelingstermijn van visa

De Ambassade of het Consulaat-Generaal van de Russische Federatie bekijkt uw visumaanvraag en neemt een beslissing over de afgifte of weigering tot afgifte van een visum in de loop van een termijn, die vastgelegd is voor het aangevraagd visumtype (gewoonlijk van 4 tot 10 kalenderdagen), na indiening va het volledige documentenpakket en betaling van de consulaire tarieven.

In aparte gevallen kan de behandelingstermijn voor visa gewijzigd worden op beslissing van de consulaire afdeling.

In het geval van buitengewone omstandigheden die een dringende inreis in de Russische Federatie vereisen, kan de burger de dringende afgifte van een visum aanvragen en kan de visumbehandelingstermijn verkort worden tot 3 werkdagen en minder, in het geval van directe instructies van het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken, de Russische Federale Migratiedienst of door de beslissing van de Ambassadeur of Consul-Generaal van de Russische Federatie.

Bovendien is de consulaire afdeling ertoe gerechtigd in geval van noodzaak en op grond van het wederkerigheidsbeginsel de behandelingstermijn van een aanvraag voor een visum voor de Russische Federatie te verlengen tot 30 dagen.

Tarieven

Bij indiening van de documenten voor de aanvraag van een inreisvisum voor de Russische Federatie door de Russchisse Visumcentra worden er consulaire en servicetarieven geheven.

Het consulaire tarief wordt geheven door de consulaire afdeling voor de behandeling van de visumaanvraag. De hoogte van het consulair tarief kan variëren naargelang de visumcategorie, het type en de duur en ook naargelang de nationaliteit van de aanvrager.

Het servicetarief wordt geheven door het visumcentrum voor de aanname, verwerking en indiening van de documenten bij de consulaire afdeling en het teruggeven van de documenten aan de aanvrager.

De betaling kan direct uitgevoerd worden in het visumcentrum contant geld, PIN-kaart en overschrijving.

De consulaire en servicetarieven worden betaald vóór de behandeling van de documenten en in het geval van een weigering tot afgifte van een visum door de consulaire afdeling worden deze niet terugbetaald.

Meer informatie over de hoogte van de consulaire en servicetarieven vindt u in de sectie "Visumcategorieën/tarieven en termijnen".