Het informeren van de klant over de gereedheid van documenten (SMS/e-mail)

In het Russische visumaanvraagcentrum kunt U de meldingsservice voor de gereedheid van paspoorten voor afgifte gebruiken. De kosten voor de dienst zullen in rekening worden gebracht in aanvulling op de servicekosten en bedragen ​​2 EUR (inclusief btw) voor één melding per SMS of e-mail.